Hieronder staan een aantal vaardigheden/thema’s die ik belangrijk vind in mijn werk. Ik noem enkele waarvan ik denk dat zij in deze tijd relevant zijn.

Projectmatig werken

Projectmatig werken krijgt veel aandacht binnen organisaties. Terecht.
Maar naast pmw bestaat er ook nog zoiets als routinematig werken (werkzaamheden zijn bekend en worden regelmatig uitgevoerd, vaak langere tijd) en improviserend werken. Deze laatste doe je als je niet weet wat het resultaat is en de weg ernaartoe.
Vaak heb ik conform pmw gewerkt. Maar even vaak (en net zo graag) improviserend. Zeker omdat ik altijd veel met strategie (toekomstverkenning) doe, ben ik vaker langjarig voor een thema verantwoordelijk.

Communicatie/verandermanagement = Live Ontwikkelen
Weten hoe gebruikers denken. Dat is het allerleukste wat er is. In mijn werk voor Zuyderland (2016-2017) heb ik voor het grote project 1+1=1 mogen communiceren in de organisatie. Daar speelde live ontwikkelen de allergrootste rol. Na communicatie wist je aan het aantal reacties op de Helpdesk hoe goed je gecommuniceerd hebt. En door de dag na een change op de Helpdesk te starten, kun je snel bijsturen (én snel leren).

Strategie & visieontwikkeling

Sinds mijn afstuderen houdt mij bezig waar ‘wij’ naartoe gaan? Deze vraag boeit mij onder meer op organisatieniveau. De omgeving van elke organisatie verandert tegenwoordig steeds meer en steeds sneller. Zekerheden brokkelen af. Simpel projecten uitvoeren bestaat niet meer. Dit betekent dat ik in elke werk wat ik doe mijzelf afvraag wat ik bijdraag aan hoe de omgeving van de organisatie of de maatschappij over vijf en tien jaar uitziet.

Politieke antenne
Public affairs / omgevingsmanagementDirect na mijn studie Politieke Cultuur ben ik politiek actief geweest. Hier heb ik veel van geleerd en heb ik ervaring op kunnen doen op de Zuidas voor het bedrijf van Ed Sinke (toen rechterhand Rita Verdonk). In ieder project / samenwerking kijk ik naar kansen voor samenwerking tussen overheid, burgers, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven. Hier hoef ik niets voor te doen, dit gaat automatisch.

Kennismanagement
Dit onderwerp heeft al lang mijn aandacht. Heeft enerzijds te maken met het individu. Hoe leren mensen? Anderzijds is kennismanagement de term waaronder men bezig is om de juiste kennis in de organisatie te borgen. Zeker met de vergrijzing is dit vaker een uitdaging. Met gezond boerenverstand kom je een heel eind. Maar het is wel belangrijk om dit item mee te nemen in reorganisatieplannen.

Duurzame inzetbaarheid / vitaliteit
Na jarenlang met strategie gewerkt te hebben, wordt steeds duidelijker dat de mensen echt het verschil maken. Met veel plezier ben ik mij bezig gaan houden met het behouden en ontwikkelen van het werkplezier en gezondheid van medewerkers. Vaak gericht op een succesvolle toekomst.
Van groot belang is om na te denken hoe jouw organisatie zichzelf en haar collega’s stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.
Hierin kijk je naar zaken die de organisatie zelf kan doen, zoals een veilige werkplek / een goed ingesteld bureau. En je kijkt naar zaken die de medewerker kan doen. Het is daarbij makkelijk (en goedkoop) om de medewerker regelmatig te bevragen. En anderzijds is van belang om de medewerker regelmatig te stimuleren en te informeren over bijvoorbeeld gezonde leefstijl. Mensen met een gezonde leefstijl ervaren meer werkplezier en zijn in het algemeen productiever.

 

Andere thema’s waar ik op werk: maatschappelijke ontwikkeling (o.a. vergrijzing/ontgroening), economische ontwikkeling, strategische samenwerking (overheid – markt – maatschappelijke organisaties en evt. consultancy), politiek, cultuur en omgevingsmanagement/public affairs (samenwerken met maatschappij en overheid).